DE PL

Kandydaci o współpracy polsko-niemieckiej

03 kwi 2024

facebooktwitterpinterest

Do wyborów pozostało zaledwie kilka dni. Choć temat współpracy polsko-niemieckiej praktycznie nie istnieje w kampanii, to relacje z sąsiadami będą w najbliższych latach niezwykle istotne. Do wydania jest mnóstwo pieniędzy z UE. Ponadto ważą się decyzje o wielu strategicznych inwestycjach, zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej. Dotychczasowa współpraca z pewnością zostanie wystawiona na próbę. Zapytaliśmy kandydatów na prezydenta Świnoujścia, jak postrzegają polsko-niemieckie partnerstwo i co należy zmienić. Wszyscy byli zgodni co do jednego: Niemcy nie są konkurencją a współpraca jest dobra dla obu stron.

Dorota Konkolewska:

Współpraca ze stroną niemiecką powinna opierać się na poszanowaniu w pełni praw obu stron. Mieszkamy na jednej wyspie Uznam i powinniśmy wspólnie dbać o wiele aspektów życia gospodarczego i społecznego łączącego nasze relacje, w tym: ochrona przyrody, turystyka, kultura i ochrona zdrowia.

Jednym z tematów nie rozwiązanych od lat i pozostającym do omówienia ze stroną niemiecką jest pobór opłaty uzdrowiskowej od polskich mieszkańców wyspy Uznam. To doskwiera nam najbardziej. Polscy obywatele chętniej korzystaliby z dostępnych miejsc rozrywki, kultury, wypoczynku lub gastronomii, co zwiększyłoby również obroty niemieckich przedsiębiorców gdyby nie każdorazowo wliczana opłata uzdrowiskowa.

Niemcy nie są naszą konkurencją. To partner w wielu dziedzinach. Uczestniczymy w organizowanych wspólnie wydarzeniach kulturalnych i sympozjach. Działamy razem w ochronie zdrowia. Realizujemy wspólne projekty z dofinansowaniem Unii Europejskiej. Współpracę należy pielęgnować i rozszerzać aby obywatele oby państw odnosili na tym korzyści.

Jan Borowski:

Współpraca powinna odbywać się na zasadzie partnerstwa z poszanowaniem wzajemnych potrzeb, związanych z rozwojem gospodarczym obu stron. Mam tu na myśli poszanowanie różnic, wynikających głównie z dziedzin gospodarki stanowiących podstawy rozwoju u każdej ze stron.

W moim przekonaniu, obecnie najważniejszym tematem do omówienia jest budowa portu kontenerowego w Świnoujściu. Mam świadomość obaw nie tylko władz lokalnych, ale również mieszkańców niemieckiej części wyspy Uznam. Uważam, że organizacja wspólnych spotkań z instytucjami odpowiedzialnymi za tę inwestycję, na które zostaną zaproszeni przedstawiciele strony niemieckiej, tak aby mogli zapoznać się z koncepcją, planami i zasięgiem inwestycji, może spowodować zmniejszenie obaw i uzyskać większe zrozumienie dla jej powstania w naszym mieście.

Niemcy to zdecydowanie nasz partner. Tylko dzięki wzajemnej współpracy, możemy przyczynić się do zrównoważonego rozwoju wyspy Uznam, którą wspólnie zamieszkujemy. Wspólnie sięgając po środki zewnętrzne, dedykowane rozwojowi współpracy transgranicznej, możemy uczynić wyspę Uznam fantastyczną destynacją turystyczną, gwarantującą możliwość ciekawego, spokojnego jak i aktywnego wypoczynku dla turystów nie tylko z Polski czy Niemiec. Warto też dodać, że możemy wzajemnie promować dziedzictwo kulturowe wyspy Uznam oraz pomóc dzieciom i młodzieży uczyć się języków sąsiada, i budować wśród najmłodszych od odstaw atmosferę wzajemnej sąsiedzkiej sympatii.

Joanna Agatowska:

Uznam – wspólna wyspa – głęboko wierzę w taką przyszłość. Przygraniczne położenie to jeden z bardzo ważnych atutów naszego miasta. Nie obciążenie – ale powtórzę raz jeszcze – atut! I chcemy z tego autu korzystać intensywnie rozwijając współpracę na każdym niemal polu- społecznym i gospodarczym. Zdiagnozujemy, gdzie mamy niewykorzystane potencjały do takiego szeroko rozumianego partnerstwa i będziemy je rozwijać. Oczywiście skorzystamy też z istniejących kanałów komunikacji, którymi są stowarzyszenia jak np. Polsko-Niemieckie Forum Kobiet, czy Świnoujska Organizacja Turystyczna, która od dłuższego czasu rozwija kontakty ze stroną niemiecką. Dlatego współpraca powinna być bardziej widoczna i efektywna.

Nasze wyjątkowe położenie na wspólnej Wyspie Uznam jest dla obu naszych stron ogromną szansą na realizowanie różnych wspólnych projektów głównie z przestrzeni turystyki, ale również edukacji, kultury i sportu. Powinniśmy również wspólnie dbać o ochronę środowiska i komunikację. Jeśli zostanę wybrana na prezydenta Świnoujścia powołam do działania pełnomocnika ds. współpracy zagranicznej i na pewno wrócimy do ścisłej wzajemnej współpracy i budowania dobrych relacji oraz wykorzystywania środków unijnych do rozwijania wyspy Uznam, które chciałabym wypracowywać wspólnie, a co najważniejsze konsultować również z mieszkańcami naszych gmin. Tu wspólnych celów mamy zbieżnych i dużo, gdyż jest to np. ochrona naszego miasta przed intensywnym przemysłem, który może zagrażać rozwojowi turystycznemu i odpowiedniej jakości życia mieszkańców wyspy z obu stron czyli Uznamu i Wolina.

Najważniejszy temat do omówienia ze stroną niemiecką to komunikacja, wspólna promocja i integracja gospodarki turystycznej. Jedną z pierwszych inicjatyw jakimi chcemy się zająć będzie przywrócenie autobusu i komunikacji transgranicznej. Trwają od wielu lat rozmowy na temat lotniska Heringsdorf by stanowiła także dla Świnoujścia zaplecze infrastrukturalne być może z nową nazwą. To możliwe! Chcemy, korzystając ze środków unijnych – stworzyć Uznamskie Centrum Promocji Turystyki, które będzie rozwijało gospodarkę turystyczną na wyspie Wolin i Uznam – także po stronie niemieckiej. Ponad to w mojej ocenie najpilniejsze tematy do omówienia to oddziaływanie potencjalnie możliwego do wybudowania portu kontenerowego na obszar wyspy Uznam, projekty turystyczne, edukacyjne, dotyczące ochrony środowiska i sportowe, zintensyfikowany ruch samochodowy na wyspie Uznam. Jest dla mnie niezwykle ważne odbudowanie nadwyrężonego kapitału społecznego, nie zawsze Polacy i Niemcy się lubią. A ja uważam, że poznanie się i nawiązanie pozytywnych relacji środowisk turystycznych, edukacyjnych i społecznych doprowadzi do tego, że się po prostu poznamy i polubimy – wtedy każdy problem uda się konstruktywnie rozwiązać, Wyspa będzie rosła w siłę a ludziom będzie się żyło dostatnio oraz bezpiecznie.

Z Niemcami oczywiście powinno być partnerstwo! Nasza współpraca na polu społecznym i gospodarczym powinna się intensywnie rozwijać i nie ograniczać się tylko do partnerstwa we wzajemnym, formalnym uczestnictwie w celu pozyskiwania funduszy ze źródeł europejskich. Pamiętam jak taka współpraca wyglądała jeszcze dekadę temu – ile było nadziei i oddolnych inicjatyw. Sama mam z tamtych czasów udział w przygotowaniu projektu szkolno – przedszkolnego, organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych i innych. Zrobimy wszystko by Uznam był w najbliższej przyszłości modelowym przykładem współpracy transgranicznej – jeżeli strona niemiecka będzie oczywiście podzielała naszą chęć współpracy i aktywnie w ten proces się zaangażuje. W naszym wyjątkowym geopolitycznym położeniu postrzegam same zalety i partnerstwo w wielu dziedzinach. Wierzę, że wspólna Wyspa Uznam ma tak ogromny potencjał, że wszyscy możemy na nim skorzystać. Trzeba pamiętać, że kiedyś Świnoujście było ważną częścią Cesarskich Uzdrowisk i ta część historia miasta jest też dla nas ważna. Po niemieckiej stronie mamy wielu przyjaciół, u niemieckich pracodawców pracuje wielu świnoujścian – przyszły samorząd będzie również ich przedstawicielem i partnerem w naszych relacjach oraz będzie pomagał w rozwiązywaniu różnych problemów. Chciałabym namówić naszych niemieckich partnerów samorządowych do wypracowania wspólnej Strategii dla Wyspy Uznam, która dokona rzetelnej analizy naszych potencjałów i przygotuje wspólne konkretne plany, które będą odpowiedzią na wyzwania cywilizacyjne jakie stoją przed naszą wyspą. Zawodowo jestem związana z turystyką od ponad 20 lat, obecnie zarządzam dużym Sanatorium. Ukierunkowana więc jestem na turystyczno – uzdrowiskowe priorytety, które powinny być wykorzystywane do uzyskania stabilnej kohabitacji w naszych relacjach. Powinniśmy być więc przekonani, że dzisiaj nie jesteśmy dla siebie konkurencją tylko uzupełniamy wzajemne walory środowiskowe oraz ekonomiczne. Wszyscy żyjemy z turystyki i turystów, a ona lubi różnorodność. Różny charakter naszych miast jest atutem i podnosi atrakcyjność spędzania tutaj czasu wolnego. Powinniśmy robić wszystko, żeby zatrzymać klientów na całym obszarze Wyspy Uznam, stąd też na pewno warte rozważenie powinny być wspólne produkty turystyczne takie jak chociażby bilety komunikacyjne, promocja atrakcji turystycznych itd. Będę chciała aktywnie też wrócić do tematu, który boli wielu mieszkańców Świnoujścia czyli opłaty uzdrowiskowej. W moich planach po wygraniu wyborów jest też otwarcie biur promujących ofertę gospodarki turystyczno – uzdrowiskowej Świnoujścia w Skandynawii i Czechach – to nowe kierunki, z których możemy pozyskiwać turystów.

Paweł Sujka:

Współpraca z gminą Heringsdorf jest nacechowana pozytywną atmosferą i harmonijnymi relacjami. Dzięki otwartości, wzajemnemu szacunkowi i zaufaniu osiąga się efektywne rezultaty. Zespoły pracujące wspólnie mają możliwość wymiany pomysłów, rozwiązywania problemów oraz tworzenia innowacyjnych rozwiązań, co sprzyja dynamicznemu rozwojowi projektów i inicjatyw. Skutecznie aplikujemy o fundusze zewnętrzne na wspólne działania w zakresie turystyki, edukacji i sportu. Staramy się wspólnie kultywować pamięć o naszych tradycjach i historii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj również:

Kurtuazyjne spotkanie. Czy Linia Europejska powróci na Uznam?

12 lip 2024

Niedawno do Świnoujścia przyjechała Dörte Basler – nowa szefowa Usedomer Bäderbahn (UBB). Spotkała się z nową prezydent Świnoujścia Joanna Agatowską. Wizyta miała charakter kurtuazyjny, ale […]

Trwa lato rabatów w Unity Line!

09 lip 2024

Koniec czerwca to czas, który chyba każdemu kojarzy się z wakacjami i przygodą, nawet wtedy, gdy dawno już opuściliśmy mury szkoły. Być może dlatego, że […]

Miasto, modernizm, modernizacja – Miasto obiecane. Literackie spotkanie w galerii

12 cze 2024

Czy literacka parabola spinająca modernistyczną Gdynię ze Świnoujściem byłaby uprawniona? Jak buduje się tożsamość i legendę miejsca używając architektury? I czy takiemu zamierzeniu, powinna towarzyszyć […]

Pogoda
Kamery Plan miasta
Kursy walut

EUR

Średni NBP: Ładowanie...

© 2024 Baltic Portal balticportal.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin