DE PL

REGULAMIN

 

Rozdział I Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania portalu informacyjnego www.balticportal.pl

2. Warunkiem koniecznym do korzystania z serwisu jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział II Definicje

1. Portal informacyjny – to serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.balticportal.pl/

2. Administrator – to podmiot gospodarczy prowadzący portal, którym jest Mediacorp z siedzibą w Szczecinie, ul. Kapitańska 4/6.

3. Użytkownik – to podmiot korzystający z informacji i zasobów umieszczonych na stronie https://www.balticportal.pl/.

 

Rozdział III Zasady korzystania z serwisu

1. Korzystanie z serwisu https://www.balticportal.pl/ jest dobrowolne i bezpłatne.

2. Każdy, kto wykonuje jakiekolwiek operacje w ramach serwisu ponosi odpowiedzialność za skutki swoich działań.

3. Warunkiem korzystania z serwisu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. t.j. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

4.Wszelkie działania mające na celu utrudnienie lub destabilizowanie działania serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów prawa.

5. Akceptując regulamin użytkownik zobowiązuje się w szczególności do zaniechania jakichkolwiek działań na szkodę administratora oraz innych użytkowników.

6. Postanowienia Regulaminu stanowią wyłączną podstawę praw i obowiązków, z wyłączeniem okoliczności regulowanych bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

7. Portal działa w oparciu o technologię plików „Cookies”. Zasady wykorzystania takich plików są zwarte w Polityce Prywatności. Informacje te nie są udostępniane innym podmiotom i służą wyłącznie badaniu trendów marketingowych.

8. Dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204). Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników Portalu są zawarte w informacji pn. „Polityka Prywatności”.

 

Rozdział IV Odpowiedzialność Administratora

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania użytkownika naruszające przepisy prawa.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu

Portalu Informacyjnego w każdym czasie.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników portalu.

4. Komentarze niezgodne z regulaminem, o charakterze spamu, obraźliwych, zawierających wulgarne lub obraźliwe zwroty, treści niezgodne z prawem lub zawierające jakiekolwiek linki do innych stron nie będą zamieszczane.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do niezamieszczania ogłoszeń niezgodnych z regulaminem.

6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem portalu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Administratorem.

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam, ogłoszeń i artykułów sponsorowanych.

 

Rozdział V Korzystanie z artykułów prasowych

1. Kopiowanie lub dalsze rozpowszechnianie całości lub fragmentów informacji oraz multimediów bez zgody administratora jest zabronione. Odnosi się to również do szaty i wszelkich elementów graficznych portalu.

2. Treści na portalu podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw: ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631); ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 nr 128 poz. 1402); ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t.j. Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503).

3. Przekazując informacje i pliki multimedialne oraz inne użytkownik bierze na siebie całą odpowiedzialność za prawdziwość informacji a w sytuacji naruszenia dóbr osobistych lub prawnych osób trzecich zwalnia on administratora od odpowiedzialności cywilnej występując w jego miejsce.

4. Administrator zastrzega sobie przerabianie, skracanie, redagowanie nadesłanych materiałów, danych lub informacji oraz łączenia ich z innymi utworami, materiałami, danymi oraz informacjami.

5. Przekazując informacje i pliki multimedialne oraz inne użytkownik udziela administratorowi nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie i terytorialnie, niewyłącznej licencji która może być przenoszona lub sublicencjonowana przez administratora bez odrębnej zgody użytkownika obejmującą upoważnienie do korzystania z informacji, materiałów lub danych przez administratora w całości lub w częściach na wszystkich polach eksploatacji.

 

Rozdział VI Ogłoszenia

1. Ogłoszenia są podzielone na bezpłatne i płatne zgodnie z cennikiem.

2. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w ogłoszeniach, niezależnie od decyzji administratora dot. ich zatwierdzenia.

3. Zabronione jest umieszczanie przez użytkowników portalu ogłoszeń niezgodnych z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce oraz ogłoszeń o charakterze reklamowym.

4. Wyświetlenie ogłoszenia następuje po zatwierdzeniu jego treści przez administratora.

5. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy umieszczenia ogłoszenia przesłanego przez użytkownika, który łamie przepisy prawa.

 

Rozdział VII Postanowienia końcowe

1. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

2. Administrator jest uprawniony do czasowej i krótkotrwałej przerwy w działaniu Serwisu lub poszczególnych usług w celu jego ulepszenia lub konserwacji.

Pogoda
Kamery Plan miasta
Kursy walut

EUR

Średni NBP: Ładowanie...

© 2024 Baltic Portal balticportal.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin